سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلبامات (Felbamate)
نام های تجاری
Taloxa,Felbatol
اشکال دارویی
    400mg : قرص
کاربرد دارو
1)صرع فوکال،
2)درمان کمکي در تشنج فوکال يا جنراليزه سندرم Lennox Gastaut.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
دارو در شير مادر توزيع مي شود، با احتياط فراوان مصرف شود .
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد تشنجي ، احتمالاً ناشي از فعاليت آنتاگونيستي بر روي گيرنده هاي NMDA در محل اتصال گليسين است . جذب خوب از GI زمان رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي : 6-1 ساعت به طور نسبي در کبد متابوليزه شده . نيمه عمر : 23-14 ساعت دفع : بيشتر از ادرار و کمي از مدفوع .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرد نسبت به فلبامات يا ساير کاربامات ها ، سابقه ديسکرازي خوني ، اختلال عملکرد کبدي ، سرکوب مغز استخوان .
شرايط نگهداري
دماي 30-15 درجه سانتيگراد ، درپوشش مقاوم به هوا .
تداخل مصرف با ساير داروها
1) مصرف همزمان با کاربامازپين : کاهش غلظت پلاسمايي فلبامات و افزايش غلظت متابوليت فعال کاربامازپين تا 60% .
2) مصرف همزمان با فني توئين : کاهش غلظت سرمي فلبامات و احتمال افزايش سطح سرمي فني توئين .
3) امکان افزايش سطح سرمي فنوباربيتال و والپروئيک اسيد توسط فلبامات .
عوارض جانبي
شايع ترين : بي اشتهايي ، سردرد ، بي خوابي ، کاهش وزن ، تهوع و استفراغ ،گيجي ، تغيير در حس چشايي و درد شکم .
مهمترين : آنتي آپلاستيک ، نارسايي حاد کبد ، واکنش آنافيلاکتوئيد، سندرم استيونس جانسون.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1) تيتراسيون دوز با کنترل دقيق وضعيت باليني بيمار .
2) قبل از شروع درمان و مدتي پس از قطع دارو تست هاي خوني به عمل آيد .
3) کنترل تست هاي عملکرد کبد و کنترل وزن بيمار طي درمان.
4) اندازه گيري دوره اي سطح پتاسيم و سديم سرم بيمار .
5) آگاه سازي بيمار از عوارض جانبي مهم .
6) گزارش هرگونه علايم غير طبيعي به پزشک معالج.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی