پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کمپلکس پروتئين فعال شده (Feiba)
نام های تجاری
Autoplex
اشکال دارویی
    500IU, 1000IU : ويال
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان خونريزي در بيماران مبتلا به هموفيلي A يا B که در آنها مهار کننده فاکتور VIII يا IX ايجاد شده .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در مورد ترشح دارو به داخل شير اطلاع مهمي در دسترس نيست .
مكانيزم اثر دارو
مکانيسم نامشخص اما ممکن است به يک يا چند فاکتور فعال انعقادي و توانايي آنها در Bypass کردن موانع فاکتور VIII مرتبط باشد .
موارد منع مصرف
وجود انعقاد منتشر داخل عروقي (DIC) وضعيت هاي هيپرفيبرينوليتيک ، سابقه ترومبو آمبوليسم.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان ( به استثناي نوزادان ) : 25-100IU/kg ، تزريق IV در صورت کافي نبودن دوز اول برحسب پاسخ باليني بيمار مي توان هر 12-6 ساعت دوزهاي اضافه را تجويز نمود .
شرايط نگهداري
در دماي 28 درجه سانتيگراد و محافظت از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان Feiba با آمينوکاپروئيک يا ترانگزاميک اسيد توصيه نمي شود .
عوارض جانبي
مهمترين : انعقاد داخل عروقي (DIC ) يا تجويز دوزهاي بالا و مکرر ، انفارکتوس ميوکارد ، ترومبوآمبوليسم ، واکنش حساسيتي، افت فشار خون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1) قبل از تجويز Feiba مشخص شدن وجود مهار کننده هاي موجود در جريان خون عليه يک يا بيش از يک فاکتور انعقادي الزامي است.
2) در صورت بروز افت فشار خون واکنش هاي ناشي از تزريق تا ناپديد شدن علايم و سپس انفوزيون دارو با سرعت پايين تر ، در صورت بروز واکنش حساسيتي توقف تزريق دارو و تحت درمان قرار گرفتن يا آنتي هيستامين و کورتيکواستروئيد.
3) با وجود انجام شدن اقدامات جهت کاهش خطر انتقال آلودگي هاي خوني روي فرآورده، تا حدي احتمال انتقال عامل هپاتيت B و HIV وجود دارد. زيرا Feiba از جمع آوري پلاسماي افراد مختلف بدست آمده .
4) در صورت مشاهده علائم DIC ( تغييرات فشارخون، نبض، ديسترس تنفسي، درد سينه و سرفه ) انفوزيون را متوقف و بيمار را پايش کنيد.
5) در صورتي که انفوزيون دارو بيش از يک ساعت پس از آماده سازي محلول انجام شود، احتمال افت فشارخون وجود دارد.
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی