يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فاکتور 7 (Factor 7)
اشکال دارویی
    2.4mg, 4.8mg, 1.2mg : ويال
کاربرد دارو
درمان دوره هاي خونريزي در بيماران مبتلا به هموفيلي A يا B که در آنها آنتي بادي ضد فاکتور VIII يا IX به وجود آمده است .
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
در شير دهي با توجه به خطرات احتمالي براي نوزاد و اهميت درماني براي مادر ، يا قطع مصرف دارو يا قطع شيردهي تصميم بگيريد .
مكانيزم اثر دارو
فاکتور VII قسمتي از مسير خارجي ، انعقاد خون است اين دارو جايگزين کمبود فاکتورهاي انعقادي شده و اثر هموستاتيک اعمال مي کند .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط نسبت به هريک از اجزاي فرآورده يا حساسيت به پروتئين همستر ، موش يا گاو .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : 90mc/kg ،IV هر دو ساعت تا ايجاد شدن هموستاز تا اينکه اثري از تجويز اين دارو ديده نشود . بر حسب شدت خونريزي و هموستاز ايجاد شده 35-120mcg / kg در فواصل مختلف تجويز شده و در بيماران دچار خونريزي معمولاً پس از 8 روز آثار درماني مشخص مي شود .
شرايط نگهداري
در دماي 28 درجه سانتيگراد ، دور از نور مستقيم خورشيد و توجه به تاريخ انقضا .
تداخل مصرف با ساير داروها
خودداري از مصرف هم زمان با کنسانتره هاي کمپلکس فعال شده پروترومبين .
عوارض جانبي
شايع ترين : تب ، خونريزي NOS ، همارتروز ، کاهش سطح پلاسمايي فيبرينوژن ، پر فشاري خون .
مهمترين : ترومبوز.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1) اندازه گيري مرتب شاخص هاي انعقادي طي دوره هاي درماني .
2) در صورت وجود علايم باليني تشکيل ترومبوز يا نتايج آزمايشگاهي تاييد کننده وجود انعقاد درون عروقي ، مصرف دارو و قطع يا دست کم دوز را کاهش دهيد .
3) تزريق محلول آماده شده حداکثر پس از 3 ساعت از افزودن حلال ، هرگز به صورت انفوزيون تزريق نشود .
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی