جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ارلوتينيب هيدروکلرايد (Erlotinib Hcl)
نام های تجاری
ERLOCIP , Tarceva
اشکال دارویی
    100mg, 150mg : کپسول
    100mg : قرص
فرمول شیمیایی
C22H23N3O4 = 393.436 g/mol
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی