سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) (Eptifibatide)
نام های تجاری
Integrilin
اشکال دارویی
    2gr, 750mcg/ml, 2mg/ml : آمپول
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی