پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اکسپکتورانت / دکسترومتورفان (Expectorant D)