يکشنبه 4 تير 1396    |    Sunday, June 25, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اکسپکتورانت / دکسترومتورفان (Expectorant D)