يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ازتيمايب (Ezetimibe)
نام های تجاری
Ezetichol , Ezetex , Zetia
اشکال دارویی
    10mg : قرص
کاربرد دارو
درمان هيپرکلسترومي اوليه (به تنهايي يا همراه مهار کننده هاي HMG-COA ردوکتاز ) ، درمان کمکي همراه آتورواستاتين يا سيمواستاتين در بيماران دچار هيپرکلسترومي فاميليال هموزيگوت جهت کاهش ستيوسترول و کمپسترول در ستيوسترولمي هموزيگوت .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود .
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد ليپيدمي ، اين دارو مانع جذب کلسترول در روده کوچک مي شود و همچنين باعث کاهش ذخيره کلسترول کبد و افزايش کليرانس کلسترول از خون مي گردد. نيمه عمر : 22 ساعت .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو يا هر يک از اجزاي آن
نحوه مصرف
بزرگسالان : روزانه 10mg از راه خوراکي تجويز گردد.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
جم فيبروزيل و فنوفيبرات ممکن است باعث افزايش سطح سرمي اين دارو گردند.
عوارض جانبي
خستگي ، سرگيجه ، سردرد ، درد قفس سينه ، فارنژيت ، سينوزيت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اهميت رژيم غذايي کم کلسترول را به بيمار شرح دهيد.
2- از بيمار بخواهيد در صورت بروز حاملگي سريعاً پزشک را در جريان قرار دهد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی