يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اکسپکتورانت کدئين (Expectorant codeine)
اشکال دارویی
    60ml : شربت
کاربرد دارو
درمان علامتي سرفه و احتقان بيني و علايم سيستميک ناشي از سرماخوردگي ، آلرژي و ساير عفونت هاي تنفسي و کاهش چسبندگي خلط .
مصرف در حاملگی
D
نحوه مصرف
بزرگسالان : 5-10cc هر 4 ساعت PRN
کودکان 6-2 سال : 1.25-2.5 cc هر 6-4 ساعت PRN
کودکان 12-6 سال : 2.5-5cc هر 6-4 ساعت PRN
تركيبات
Oral sol : (Guaifenesin 100mg + Pseudoephedrine Hcl 30mg +CodeinePhosphate 10mg) /5ml
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی