سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اکسپکتورانت (Expectorant)
اشکال دارویی
    60ml : شربت
کاربرد دارو
کاهش غلظت و چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن از ريه ، تبديل سرفه هاي خشک به سرفه هاي ترشحي
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : 5-10cc حداکثر 4 بار در روز
کودکان 6-2 سال : 1-2.5cc تا 4 بار در روز و حداکثر 10cc در روز .
کودکان 12-6 سال : 2.5-5cc تا 4 بار در روز و حداکثر 20cc در روز .
تركيبات
Syrup (60ml) : (Guaifenesin 100mg+chlorphe niramine maleate 2mg + phenylpropanomine Hcl 5mg/5ml
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی