جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
روغن يونيزه (Ethiodized oil)
نام های تجاری
Ethiodol
اشکال دارویی
    10ml : آمپول
کاربرد دارو
عکس برداري از رحم و لوله هاي رحمي ، عکس برداري از مجاري لنفاوي .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
با جذب اشعه X ميزان تمايز بافتي را افزايش و ساختمان هاي داخلي بدن را ترسيم مي کند. ميزان يد 37% از بيشتر نقاط بدن داراي جذب آهسته، امکان باقي ماندن در بدن چندين هفته يا ماه ، به آهستگي به اسيد هاي چرب و يد متابوليزه مي شود.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو ، تزريق IV يا داخل نخاعي ،خون ريزي داخل رحمي يا تا30 روز پس از کورتاژ . مبتلايان به سرطان پيشرفته لنفاتيک.
نحوه مصرف
قبل از تخمک گذاري و بيشتر از دو روز پس از قطع قاعدگي ، تزريق 5cc دارو با فشار در درون رحم و لوله هاي رحم.
شرايط نگهداري
دماي 30-15 درجه و دور از نور
عوارض جانبي
امکان بروز واکنش هاي حساسيتي در رحم و لوله هاي رحمي ، بروز ترومبوآمبولي در پرتو نگاري مجاري لنفاوي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تحت نظر داشتن بيمار تا 24 ساعت پس از عکس برداري از رحم و لوله هاي آن جهت تشخيص نشت دارو به حفره صفاقي .
2- مصرف با دقت و رعايت اصول آسپتيک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی