يکشنبه 26 آبان 1398    |    Sunday, November 17, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اتر (Ether)
اشکال دارویی
    - : محلول استنشاقي
کاربرد دارو
به منظور القا و نگهداري بيهوشي بکار مي رود.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در شير ترشح نمي شود ولي ايجاد مشکل در نوزاد مطالعه نشده است.
مكانيزم اثر دارو
بي حس کننده استنشاقي، داراي خواص آنالژزيک و شل کننده عضلاني .
موارد منع مصرف
مبتلايان به ديابت مليتوس ، اختلال عملکرد کليه ، افزايش فشار CSF و بيماري شديد کبدي .
شرايط نگهداري
دماي 15-8 درجه ، ظروف مقاوم به نور و هوا
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش عملکرد بلوکر هاي رقابتي عصبي – عضلاني بيش از ساير هوش بر ها و تقويت اثر آريتمي زاي سمپاتوميمتيک ها کمتر از ساير هوش برها .
عوارض جانبي
استفراغ بعد از جراحي ، وازوديلاتاسيون و در نتيجه احتمال کاهش شديد فشار خون و کاهش جريان خون کليوي ، هيپرترمي بدخيم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اتر بسيار فرار و قابل اشتعال بوده و در حضور شعله آتش يا هر وسيله الکتريکي که جرقه توليد مي کند استفاده نشود.
2- Premedication با يک داروي آنتي موسکاريني ( آتروپين ) جهت کاهش ترشحات بزاق و برونش ضروري است.
3- باعث سوراخ شدن ظروف با جنس PVC مي شود.
4- امکان تجزيه شدن سريع اتر باقي مانده در ظروف نيمه خالي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی