دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اتانول (اتيل الکل) (Ethanol (Ethyl alcohol))
نام های تجاری
Alcare , Fugaten , Alcohcan
اشکال دارویی
    -, 96% : بالک
کاربرد دارو
مهمترين حلال در تهيه فرآورده هاي پوستي است .
غلظت 25% جهت خنک کردن و کاهش دماي بدن، غلظت 10-15% جهت جلوگيري از تعريق در لوسيون هاي قابض و ضد تعريق، غلظت بالاي 50% جهت پاک کردن چربي پوست و خشک کردن پوست، غلظت بالاي 70% جهت ضد عفوني نمودن محل تزريق،رگ گيري يا اقدامات جراحي استفاده مي گردد.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
باکتروسيد ، ضد عفوني کننده پوست و بافت سخت ، داراي فعاليت کم روي اسپور با کتري ها، حلال و پرزرواتيو در صنايع داروسازي . جذب سريع از GI، توزيع درمايعات بدن ، جذب بخارات از ريه ، دفع از راههاي کليه، ريه ها، شير،عرق و ساير ترشحات.
موارد منع مصرف
موجب رسوب بسياري از نمک هاي فلزي موجود در محلول شده و با عوامل اکسيدان قوي در محلول اسيدي شديداً واکنش مي دهد .
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته دماي 15-8 درجه سانتيگراد دور از رطوبت و آتش
عوارض جانبي
جذب از پوست سالم جزئي بوده اما مصرف موضعي مکرر ممکن است خشکي و تحريک ايجاد کند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی