پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اتاکريدين لاکتات (Ethacridine lactate)
نام های تجاری
Rivanol , Acrind
اشکال دارویی
    -, 1cc : بالک
فرمول شیمیایی
C15 H15 N3 O , C3 H6 O3 = 343.4 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
مشتقات آکريدين گروهي از رنگ هاي ضد ميکروبي کينوليني هستند که از نظر ساختاري با آکريدين مرتبط مي باشند ، سرعت اثر آهسته بوده و در برابر بسياري از باکتري هاي گرم مثبت اثر باکترواستاتيک دارند، ولي در برابر باکتريهاي گرم منفي اثر کمتري دارند .
موارد منع مصرف
سابقه واکنش ازدياد حساسيتي
نحوه مصرف
براي درمان زخم هاي عفوني يا سوختگي و يا ضد عفوني کردن پوست. امروزه با انواع ديگري از ضد عفوني کننده جايگزين شده اند .از اين محلول براي درمان اسهال در مخلوط با برخي ترکيبات هم استفاده شده است .
عوارض جانبي
درمان طولاني مدت مي تواند بهبود زخم را به تاخير اندازد . واکنش ازدياد حساسيت به مشتقات اکريدين گزارش شده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی