يکشنبه 28 مهر 1398    |    Sunday, October 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اوروليموس (Everolimus)
نام های تجاری
RAD-001 , Afinitor
اشکال دارویی
    5mg, 0.25mg, 0.75mg : قرص
فرمول شیمیایی
C53H83NO14 = 958.224 g/mol
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی