سه شنبه 31 ارديبهشت 1398    |    Tuesday, May 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استراديول اس آر (Stradiol sr)