چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اريترومايسين/بنزوئيل (Erythromycin/Benzoyl)
اشکال دارویی
    - : ژل موضعي
کاربرد دارو
درمان موضعي آکنه و لگاريس خفيف تا متوسط.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بزرگسالان : روزانه دوبار ژل موضعي بر روي موضع ماليده شود، پاسخ به درمان بايد 8-6 هفته ارزيابي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی