شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اريترومايسين لاکتوبيونات (Erythromycin Lactobionate)
اشکال دارویی
    1gr, 500mg/10ml : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ماکروليد
کاربرد دارو
بيماري التهابي حاد لگن،
عفونت ناشي از ارگانيسم هاي حساس .
مصرف در حاملگی
B
نحوه مصرف
در بيماري التهابي حاد لگن : بزرگسالان : 1500mg اريترومايسين لاکتوبيونات از راه وريدي هر 6 ساعت به مدت 3 روز سپس 400mg اريترومايسين اتيل سوکسينات از راه خوراکي هر 6 ساعت به مدت 7 روز تجويز گردد .
در عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس : بزرگسالان : 250-500mg ازراه انفوزيون وريدي هر 6 ساعت .
تداخل مصرف با ساير داروها
اريترومايسين موجب افزايش سطح سرمي داروهاي زير مي شود:
کاربامازپين ( احتمال بروز علائم مسموميت)، سيکلوسپورين (احتمال نفروتوکسيستي)، ديسوپيراميد ( افزايش فاصله QT و تاکيکاردي بطني)، تئوفيلين، ديگوکسين، سديم والپروات، کينيدين، ترفنادين ( احتمال آريتمي)،
مصرف همزمان اين دارو با تريازولام موجب کاهش کليرانس تريازولام و افزايش اثرات دارويي آن مي شود،
در صورت مصرف اريترومايسين در بيمار تحت درمان با وارفارين: احتمال طولاني شدن PT و بروز خونريزي در فرد،
مصرف همزمان با ارگوتامين: امکان بروز واکنش هاي ايسکميک و اسپاسم عروق محيطي،
مصرف همزمان با کلشي سين : احتمال بروز سميت خطرناک،
مصرف همزمان با لوواستاتين : احتمال بروز ميوپاتي و رابدوميوليز،
مصرف همزمان با کليندامايسين و کلرامفنيکل : امکان ايجاد اثر آنتاگونيستي ،
مصرف همزمان با سايمتيدين: احتمال افزايش سطح خوني اريترومايسين.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی