چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اريترومايسين (Erythromycin)
نام های تجاری
Erythrocin
اشکال دارویی
  200mg, 400mg, 200mg Chewable : قرص
  200mg/5ml 100ML : سوسپانسيون
  - : بالک
  0.5 % : پماد چشمي
  2 %, 4 % : ژل موضعي
  2 %, 4 % : محلول موضعي
فرمول شیمیایی
C43 H75 N O16 = 862.1 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ماکروليد
کاربرد دارو
عفونت هاي تنفسي فوقاني ( فوقاني – تحتاني )
عفونت هاي تنفسي مايکوپلاسمايي
عفونت هاي پوستي
سياه سرفه ، ديفتري ، آمبياز روده اي ، ليستريا
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط تجويز شود.
مكانيزم اثر دارو
موجب مهار سنتز پروتئين در باکتري و بروز اثرات باکتريواستاتيکي مي گردد . به طور نسبي در کبد متابوليزه شده نيمه عمر آن 5/2-5/1 ساعت ، دفع بيشتر از طريق صفرا و کمي از ادرار مي باشد.
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت به هريک از آنتي بيوتيک هاي ماکروليدي ، بيماران تحت درمان با استميزول ، سيساپرايد و پيموزايد .
نحوه مصرف
در مورد عفونت هاي تنفسي فوقاني : 400-800mg هر 6 ساعت در بزرگسالان 32-80mg/kg/day در 4-3 دوز منقسم روزانه به مدت 10 روز در کودکان در عفونت هاي تنفسي مايکوپلاسمايي : 800mg هر 6 ساعت به مدت 10-5 روز در موارد شديد تا 3 هفته .
شرايط نگهداري
30-15 در ظرف در بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
موجب افزايش سطح سرمي کاربامازپين ، سيلکوسپورين ، ديسوپراميد ، تئوفيلين ، ديگوکسين ، سديم والپروات ، کينيدين و ترفنادين مي شود .
همچنين در مصرف همزمان اين دارو با تريازولام، وارفارين، ارگوتامين، کلشي سين، لوواستاتين، کليندامايسين، کلرامفنيکل و سايمتيدين، تداخل وجود دارد.
عوارض جانبي
عوارض GI : تحريک عضلات صاف و حرکات روده اي ، دل درد ، کرامپ هاي شکمي ، تهوع ، استفراغ و اسهال
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بررسي عملکرد کبد به صورت دوره اي .
2- بهترين زمان مصرف قرص 1 ساعت قبل و يا 3 ساعت بعد از غذا (معده خالي) است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی