دوشنبه 27 آبان 1398    |    Monday, November 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ارگوتامين کامپاند (Ergotamine compound)
نام های تجاری
Cafergot , Cafatine , Ergocaff
اشکال دارویی
    - : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آلکالوئيد
کاربرد دارو
حمله حاد سردردهاي عروقي ( ميگرن يا سردردهاي خوشه اي )
پروفيلاکسي سردرد خوشه اي
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف گردد
مكانيزم اثر دارو
بر حسب محل اثر دارو خاصيت اگونيست نسبي يا آنتاگونيست بر روي گيرنده هاي دوپامينرژيک ، تريپتامنرژيک ، و آلفا آدرنرژيک است ، محرک فعال رحمي نيز هست کافئين جهت افزايش اثرات منقبض کننده عروقي به اين ترکيب افزوده شده.
جذب از GI: ضعيف، دوام اثر تا 24 ساعت و دفع دوفازي مي باشد.
موارد منع مصرف
بيماران دچار اختلالات اضطرابي ، پپتيک اولسر ، و بيماري شديد قلبي با احتياط تجويز شود.
نحوه مصرف
بزرگسالان 2-1 قرص در شروع حمله مصرف شده پس از آن با فواصل حداقل نيم ساعت قابل تکرار حداکثر تا 6 قرص در روز در صورت نياز بيمار به دوز بيشتر و تحمل کردن خوب دوز اول مي توان در شرع حمله بعدي دوز اوليه بالاتري تجويز نمود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و در پوشش بسته و مقاوم به نور
عوارض جانبي
بي خوابي
تركيبات
Ergotamine 1mg + caffeine 100 mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی