سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اريتروپويتين (Erythropoietin)
نام های تجاری
Epogen , Eprex
اشکال دارویی
    1000U/ml 0.5ML, 2000U/ml 0.5ML, 4000U/ml 0.5ML, 10000U/ml 0.5ML, 20000 IU/ml 0.5ML, 40000 IU/ml 0.5ML, 2000U/0.3ml, 4000U/0.3ml, 4000U/0.4ml : آمپول
کاربرد دارو
درمان آنمي ناشي از نارسايي مزمن کليه (CRF )
کم خوني ناشي از درمان بيماران مبتلا به HIV با زيدوودين
کم خوني ناشي از شيمي درماني در بيمارارن مبتلا به سرطان
درمان کم خوني ناشي از نارس بودن نوزاد
کاهش ميزان ترانسفوزيون خون آلوژنيک در بيماران کانديد جراحي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اريتروپوئتين موجب تحريک توليد گلبول هاي قرمز در مغز استخوان مي شود.
اوج غلظت پلاسمايي در فرم IV فوري و در S.C 24-4 ساعت و شروع اثر در فرم IV و S.C :1-6 هفته مي باشد
در تجويز IV: افزايش نيمه عمر حذفي در نارسايي مزمن کليه به 4-16 ساعت و در تجويز SC: نيمه عمر حذف حدود 24 ساعت است.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به آلبومين انساني يا محصولات مشتق از سلول هاي پستانداران و مبتلايان به هيپرتانسيون کنترل نشده.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : 50-100u/kg سه بار در هفته ، IV يا S.c . در صورتي که هماتوکريت به 36% برسد يا طي 2 هفته بيش از 4% افزايش يابد ،بايد دوز را کاهش داده و اگر پس از 8 هفته هنوز هماتوکريت 6-5% اضافه نشده و پايين تر از 30-36% مي باشد مي توان دوز را اضافه کرد.
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد دور از يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال نياز به افزايش دوز داروهاي ضد فشار خون ، در مبتلايان به پرفشاري خون که تحت درمان با اريتروپوئتين هستند.
احتمال نياز به افزايش دوز هپارين در صورت تجويز اريتروپوئتين به بيماري که دياليز مي شود.
عوارض جانبي
پرفشاري خون ، سردرد ، آرترالژي ، تاکي کاردي ، تهوع و استفراغ ، واکنش پوستي در محل تزريق ، اسهال، تنگي نفس .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اين ماده در درمان فوري کم خوني موثر نمي باشد .
2- ارزيابي ذخاير آهن بيمار بر اساس فريتين سرم و در صد اشباع ترانسفرين ، قبل و حين درمان .
3- اگر هماتوکريت حين درمان به حداکثر سطح مطلوب (36%) يا بيشتر از آن رسيد ، درمان موقتاً قطع و پس از برگشت هماتوکريت به محدوده مطلوب ،تجويز مجدد اريتروپوئتين با دوزي به ميزان 25U/kg کمتر از دوز قبلي شروع شود .
4- از تکان دادن سريع ويال حاوي دارو خودداري شود.
5- احتمال بروز تشنج در 3 ماه اول درمان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی