شنبه 28 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اپيروبيسين (Epirubicin Hcl)
نام های تجاری
Pharmorubicine , Farmorubicine
اشکال دارویی
    10mg, 50mg : ويال
فرمول شیمیایی
C27 H29 O11 , HCl = 580.0 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آنتراسیکلین
کاربرد دارو
درمان لوسمي حاد ، لنفوم ، ميلوم مولتيپل و تومورهاي توپر نظير سرطان هاي مثانه ، پستان ، تخمدان ، پروستات و دستگاه گوارش
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
طي دوره درمان از شيردهي خودداري شود.
مكانيزم اثر دارو
اثر آنتي نئوپلاستيک مشابه Doxorubicin است ، در کبد متابوليزه شده ،نيمه عمر نهايي : 40-30 ساعت، دفع بيشتر از طريق صفرا .
نحوه مصرف
اين دارو را مي توان به صورت وريدي بعد از حل کردن در نرمال سالين يا آب مقطر تزريقي به داخل لوله سرمي که انفوزيون سريع نرمال سالين يا دکستروز 5% از طريق آن صورت مي گيرد تزريق کرد يا طي 30 دقيقه آنرا انفوزيون نمود .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان سايمتيدين و اپي روبيسين موجب افزايش تشکيل متابوليت هاي فعال اپي روبيسين مي گردد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- از مخلوط نمودن اين دارو با ساير داروها خودداري شود.
2- در صورت تماس دارو با پوست بدن محل سريعاً با آب و صابون شسته شود .
3- محلول آماده شده جهت تزريق تا 24 ساعت در دماي اتاق و تا 48 ساعت در دماي 8-2 قابل نگهداري است .
4- قبل، حين و بعد از شروع درمان به صورت دوره اي عملکرد کبدي کليوي ، هماتولوژيک و قلبي بيمار بررسي شود .
5- ريزش مو ناشي از دارو برگشت پذير است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی