دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انوکساپارين سديم (Enoxaparin sodium)
نام های تجاری
lovenax , clexane
اشکال دارویی
    100mg/ml 0.4ML, 100mg/ml 0.6ML, 100mg/ml 0.8ML, 100mg/ml 0.2ML, 100mg/ml 1ML : آمپول
کاربرد دارو
پروفيلاکسي DVT ( ترومبوز وريد هاي عمقي ) و آمبولي ريه
آنژين ناپايدار وmi بدون موج Q
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط ، ترشح در شير مشخص نيست.
مكانيزم اثر دارو
اين دارو به اتصال به آنتي ترومبين III و فعال کردن آن موجب مهار فاکتور Xa ( به طور عمده ) IIa مي شود . متابوليسم کبدي است ، اوج اثر 5-3 ساعت بعد از تزريق S.C و مدت اثر 24 ساعت است. دفع بيشتر کليوي، نيمه عمر 4-5 ساعت.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به LMWHs با هپارين يا محصولات برگرفته از خوک ، در خونريزي فعال ماژور، هيپرتانسيون شديد و حاملگي تهديد سقط.
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
در صورت مصرف همزمان با ساير داروهاي ضد انعقاد ، داروهاي ضد پلاکت ، والپروات و پليکامايسين ، داروهاي ترومبوليتيک ، خطر خونريزي افزايش مي يابد .
عوارض جانبي
افزايش خونريزي قاعدگي ، تحريک درد يا قرمزي در محل تزريق ، تهوع ، استفراغ ، هماتوم محل تزريق ،کم خوني، تب، سردرد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تزريق فقط S.C و محل تزريق دائماً عوض شود ، دارو با ساير داروهاي تزريقي مخلوط نشود .
2- در مبتلايان در نارسايي شديد کليه يا افرادي که وزن زير 45kg دارند، اصلاح دوز صورت گيرد .
3- به صورت دوره اي CBC ، شمارش پلاکتي ، آزمايش ادرار و آزمون خون مخفي مدفوع بيمار چک شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی