شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انفلوران (Enflurane)
نام های تجاری
Ethrane
اشکال دارویی
    - : محلول استنشاقي
فرمول شیمیایی
C3 H2 Cl F5 O = 184.5 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مشتقات اتر
کاربرد دارو
القا و نگهداري بيهوشي
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
مکانيسم ناشناخته، بي حس کننده هاي استنشاقي ممکن است با عملکرد فيزيولوژيکي غشاهاي سلولي عصبي در مغز از طريق عمل بر روي ماتريکس غشا ايجاد تداخل نمايد . ضريب Blood/gas دارو پايين ست، در کبد متابوليزه شده(10%) ، دفع : بيشتر از ريه ها.
موارد منع مصرف
در مبتلايان به اختلالات تشنجي با احتياط مصرف شود. دوز زياد اين دارو مي تواند موجب شل شدن رحم گردد .
نحوه مصرف
بزرگسالان : براي القاي بيهوشي ابتدا با غلظت 4/0% V/V انفلوران در هوا ، اکسيژن يا N2o اکسيژن شروع کرده و سپس به فواصل هرچند تنفس به ميزان 5/0% V/V به آن افزوده مي شود .
کودکان: دوز براي کودکان بر حسب هر فرد تعيين مي شود.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور و در پوشش مقاوم به هوا
عوارض جانبي
همانند هالوتان است در مقايسه با هالوتان : آريتمي با انفلوران کمتر ، ميوکارد را کمتر نسبت به سمپاتوميمتيک ها حساس مي کند ، وقوع آسيب کبدي کمتر و تضعيف تنفس بيشتر است . انفلوران اثر محرک بر CNS دارد. تشنج ، آسم و برونکواسپاسم ممکن است ديده شود.
حداكثر دوز روزانه
حد اکثر غلظت دارو براي القاي بيهوشي : 4.5% است.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. هنگام استفاده از انفلوران براي القاي بيهوشي، غلظت آن را به تدريج افزايش دهيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی