چهارشنبه 20 آذر 1398    |    Wednesday, December 11, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انالاپريل (Enalapril maleate)
نام های تجاری
Vasotec
اشکال دارویی
    2.5mg, 10mg, 20mg, 5mg : قرص
فرمول شیمیایی
C20 H28 N2 O5 , C4 H4 O = 495.45 g/ mol
کاربرد دارو
پرفشاري خون خفيف تا شديد
نارسايي احتقاني قلب
اختلال عملکرد بدون علامت بطن چپ
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
از تبديل آنژيوتانسين I به آنژيوتانسين II که يک منقبض کننده قوي عروقي است جلوگيري مي کند جذب از GI 60% دوز ، در کبد به انالاپريلات هيدروليز مي شود شروع اثر طي 1 ساعت و مدت اثر 24 ساعت ، نيمه عمر 11ساعت. دفع از راه ادرار و مدفوع.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا بروز آنژيوادم در نتيجه مصرف دارو
نحوه مصرف
دوز اوليه : روزانه 5mg به صورت تک دوز خوارکي و در صورتي که بيمار تحت درمان با ديورتيک باشد 2.5mg روزانه به عنوان دوز اوليه تجويز شده و بيمار حداقل تا 2 ساعت پس از مصرف دارو تحت کنترل باشد .
دوز نگهدارنده : 10-40mg در روز به صورت تک دوز يا منقسم در 2 دوز.
شرايط نگهداري
کمتر از 30 درجه سانتيگراد در ظروف در بسته و دور از رطوبت
تداخل مصرف با ساير داروها
در صورت مصرف هم زمان انسولين و ساير کاهنده هاي قند خون با اين دارو احتمال بروز هيپو گلسمي افزايش مي يابد .
مصرف همزمان با مدرها، ساير داروهاي پرفشاري خون و فنوتيازين ها باعث تشديد افت فشارخون مي گردد.
آنتاسيدها ممکن است تاثير انالاپريل را کاهش دهند.
اين دارو ممکن است باعث افزايش غلظت سرمي ديگوکسين و ليتيوم شود.
NSAIDs تاثير ضد فشارخوني اين دارو را کاهش مي دهد.
عوارض جانبي
سر درد ، سرگيجه ، افت فشار خون ، سرفه خشک و طولاني ، احساس خارش در گلو ، نوتروپني ، ترمبو سيتوپني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- طي دوره درمان ، فشار خون ، نبض ، سطح پتاسيم خون ، BUN و کليرانس کراتينين را به صورت مرتب کنترل کنيد . طي 3 ماه تحت درمان هر 2 هفته يکبار وضعيت سلول هاي خوني کنترل شود .
2- در چند روز نخست درمان ممکن است بيمار دچار سرگيجه شود ، بنابراين به آهستگي تغيير وضعيت دهد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی