دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
افاويرنز (Efavirenz)
نام های تجاری
Sustiva , stocrin , Atripla
اشکال دارویی
    200mg, 600mg : قرص
    50mg, 100mg, 200mg : کپسول
    150mg/5ml : محلول خوراکي
کاربرد دارو
عفونت HIV-1 در همراهي با يک مهار کننده پروتئاز يا آنالوگ نوکلئوزيدي ترانس کريپتاز معکوس .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
زنان HIV مثبت نبايد به کودکان شير بدهند .
مكانيزم اثر دارو
يک مهار کننده غير نوکلئوزيدي آنزيم نسخه برداري معکوس ( NNRT1 ) است که بر ضد ويروس HIV-1 عمل مي کند. فعاليت آن بيشتر به وسيله مهار غير رقابتي ترانس کريپتاز معکوس ( RT ) ويروس HIV1 صورت مي گيرد .
نيمه عمر نهايي دارو بدنبال مصرف تک دوز دارو برابر با 52-76 ساعت و بدنبال مصرف مقادير متناوب در حدود 40-55 ساعت است.
حدود 14-34% از طريق ادرار و 16-61% آن از راه مدفوع دفع مي شود.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا هريک از اجزاي آن ، در بيماران دچار نارسايي کبدي و کساني که داروهايي با اثر سميت کبدي مصرف مي کنند با احتياط تجويز شود.
نحوه مصرف
وزن بالاي 40 کيلوگرم : روزانه 600mg خوراکي با شکم خالي و ترجيحاً در هنگام خواب ،
با وزن 40-33 کيلوگرم : روزانه 400mg خوراکي هنگام خواب با شکم خالي ،
با وزن 33-25 کيلوگرم : روزانه 350 ميلي گرم خوراکي هنگام خواب با شکم خالي ،
وزن 25-20 کيلوگرم : 300mg خوراکي با شکم خالي و هنگام خواب ،
با وزن 20-15 کيلوگرم : 250mg با شکم خالي و هنگام خواب ،
با وزن 15-10 کيلوگرم : 200mg خوراکي شکم خالي و هنگام خواب .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
از مصرف همزمان دارو با سيزاپرايد، ميدازولام ، تريازولام و مشتقات ارلوگ خودداري شود.
آمپرناوير، کلاريترومايسين، اينديناوير، لوپيناوير، ريتوناوير مي تواند سبب کاهش غلظت پلاسمايي اين دارو شوند.
فنوباربيتال، ريفامپين، ريفابوتين مي توانند سبب افزايش کليرانس اين دارو و کاهش سطح آن شوند.
مصرف همزمان با الکل سبب تشديد علائم عصبي مي شود.
تداخل مصرف با غذا
مصرف همزمان با غذا بر عوارض جانبي دارو مي افزايد.
عوارض جانبي
راش پوستي ، سرگيجه ، گيجي و منگي ، بي قراري ، اسهال ، تهوع ، پانکراتيت ،اريتم مولتي فرم ، سندرم استيونس جانسون
نكات پرستاري هنگام تجويز
نکات پرستاري هنگام تجويز:
1- موارد خفيف راش با ادامه درمان برطرف مي شود ولي انواع شديد مي توانند به سندرم استيونس جانسون و اريتم مولتي فرم تبديل شوند .
2- در طول دوره درماني پايش سطح کلسترول و تري گليسيريد بيمار توصيه مي شود .
3- دارو بايستي يکبار در روز و در يک زمان ثابت مصرف شده و بهتر است در هنگام خواب و با شکم خالي باشد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی