دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ادروفونيوم کلرايد (Edrophonium chloride)
نام های تجاری
Tensilon
اشکال دارویی
    10mg/ml : آمپول
فرمول شیمیایی
C10 H16 Cl N O = 201.7 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده کولين استراز
کاربرد دارو
تشخيص افتراقي مياستني گراو
ارزيابي کفايت درمان در مياستني
آزمون ادروفونيوم در بحران مياستني
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارو
مكانيزم اثر دارو
جلوگيري از تخريب استيل کولين توسط استيل کولين استراز و تسهيل انتقال پيام هاي عصبي از اتصالات عصبي – عضلاني. نيمه عمر 110-33 دقيقه ، دفع از راه ادرار.
موارد منع مصرف
حساسيت شديد به ترکيبات آنتي کولين استراز ، در انسداد مکانيکي روده يا دستگاه ادراري .
نحوه مصرف
تشخيص افتراقي مياستني:
الف) وريدي IV 2mg طي 30-5 ثانيه، در صورت عدم مشاهده پاسخ بعد از 45 ثانيه تجويز 8mg ديگر.
ب)عضلاني :10mg تزريق شده ، اگر واکنش کولينرژيک اتفاق افتاد،مي توان نيم ساعت بعد با IM , 2mg واکنش منفي کاذب را رد کرد .
شرايط نگهداري
کمتر از 40 درجه دور از انجماد و طبق دستور کارخانه سازنده
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با پروکائين آميد يا کنيدين : امکان برگشت اثرات کولينرژيک ادروفونيوم .
مصرف همزمان باکورتيکواستروئيدها: امکان کاهش اثرات کولينرژيک.
مصرف همزمان با سوکسينيل کولين: امکان طولاني شدن ضعف تنفسي از طريق مهار پلاسما استراز.
مصرف همزمان با داروهاي مسدد گانگليون (مثل مکاميلامين): امکان کاهش بحران فشار خون.
مصرف همزمان با منيزيوم: امکان آنتاگونيزه نمودن اثرات آنتي کولين استرازي ادروفونيوم.
عوارض جانبي
تشنج ، فلج ماهيچه هاي تنفسي ، فلج بخش مرکزي تنفس ، اسپاسم ريوي ، اسپاسم حنجره ، اسهال و کرامپ هاي شکمي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اين دارو جهت درمان مياستني گراويس کاربرد ندارد .
2- افراد مسن نسبت به اثرات دارو حساس تر بوده و بايد با احتياط مصرف شود .
3- عوارض جانبي و موقتي بودن اين عوارض را براي بيمار شرح دهيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی