سه شنبه 19 آذر 1398    |    Monday, December 9, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ادتات دي کوبالت (Edetate dicobalt)
نام های تجاری
Kelocyanor
اشکال دارویی
    300mg/20ml : آمپول
کاربرد دارو
مسموميت شديد با ترکيبات سيانيدي
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
نمک هاي کبالت با سيانيد ترکيب شده و کمپلکس يوني پايدار و نسبتاً سمي ايجاد مي کنند .
موارد منع مصرف
در مواردي که مسموميت با سيانيد مطمئناً تشخيص داده نشده نبايد مصرف شود و در موارد مسموميت خفيف بهتر است مصرف نشود.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 300mg ، IV طي 1 دقيقه و سپس تکرار همين ميزان در صورت نياز پس از 5 دقيقه .به دنبال هر تزريق 50cc محلول DW50% تزريق مي شود . اگر مسموميت خفيف تر باشد به جاي 1 دقيقه دارو طي 5 دقيقه تزريق مي شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده
عوارض جانبي
افت فشار خون ، تا کي کاردي ، استفراغ از همه شايع ترند . واکنش هاي آنافيلاکتيک ، ادم صورت و گردن ، تعريق ، درد سينه ، اختلال ريتم قلب و راش پوستي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بهتر است ادتيت دي کبالت فقط براي مسموميت هاي شديد سيانيدها بکار رود .
2- در حين تزريق دارو ممکن است ادم ريوي رخ دهد، از اين رو تجهيزات انتوباسيون و احيا در دسترس باشد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی