پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
داروناویر اتانولات (Darunavir Ethanolate)
نام های تجاری
Prezista
اشکال دارویی
    75mg, 150mg, 300mg, 400mg, 600mg, 800mg : قرص
فرمول شیمیایی
C27H37N3O7S = 547.665 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده های پروتئاز
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی