سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دکس مدتوميدين هيدروکلرايد (Dexmedetomidine Hydrochloride)
نام های تجاری
Precedex
اشکال دارویی
    100mcg/1ml : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آدرنرژيک
کاربرد دارو
به عنوان تسکين دهنده و آرامبخش در بيماراني که لوله گذاري شده اند و تحت تهويه مکانيکي در حين مراقبتهاي ويژه درماني هستند مصرف مي گردد.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود.
شرايط نگهداري
در دماي زير 25 درجه سانتيگراد نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی