دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دي پريدامول/آسپرين (Dipyridamole/Aspirin)
نام های تجاری
Aggrenox
اشکال دارویی
    200,25mg ER : کپسول
کاربرد دارو
کاهش خطر سکته مغزي در بيماران با سابقه ايسکمي مغزي گذرا يا ايسکمي کامل ناشي از ترومبوز
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
آسپرين و دي پريدامول به مقدار کمي در شير وارد مي شوند. در مورد اين دارو مصرف بايستي با احتياط صورت گيرد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی