پنجشنبه 28 شهريور 1398    |    Wednesday, September 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دمکلوسايکلين (Demeclocycline Hcl)
نام های تجاری
Declomycin , Declostatin , Ledermycin
اشکال دارویی
    75mg, 300mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C12 H21 Cl N2 O8 , Hcl = 501/3
دسته بندی
دسته بندی دارویی : تتراسيکلين
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی