شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديدروجسترون (Dydrogesterone)
نام های تجاری
Duphaston
اشکال دارویی
    5mg, 10mg : قرص
فرمول شیمیایی
C21 H28 O2 = 312.5 g/mol
کاربرد دارو
1)درمان اليگومنوره ، آمنوره ، DUB يا پلي منوره ناشي از اختلال تعادل هورموني ،
2)اندومتريوز ،
3)يائسگي و پري منوپاز .
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
مانعي ندارد.
نحوه مصرف
1) درمان اليگومنوره ، آمنوره ، DUB يا پلي منوره ناشي از اختلال تعادل هورموني : 10mg دوبار در روز به مدت 14-10 روز در انتهاي سيکل 28 روز قاعدگي مصرف شود ، در درمان آمنوره ميتوان اين دارو را در هر روزي از سيکل شروع کرد .
2) اندومتريوز : 10mg ، 3-2 بار در طي روزهاي 25-5 قاعدگي و يا به طور مداوم مصرف شود .
3) يائسگي و پري منوپاز : جهت درمان خونريزي هاي نامنظم ناشي از کمبود پروژسترون در دوره پري منوپاز و جلوگيري از قرار گرقتن اندومتر در معرض استروژن بيش از حد مي توان 10mg از اين دارو را 2 بار در روز در مدت 14-10 روز انتهاي هر سيکل قاعدگي مصرف کرد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی