سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دروسپيرنون/اتينيل استراديول (Drospirenone/Ethinyl estradiol)
نام های تجاری
Yasmin
اشکال دارویی
    3/0.03mg : قرص
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد بارداري اين دارو با مهار LH , FSH مانع اوولاسيون مي گردد. همچنين با تغيير موکوس سرويکال باعث اشکال
Penetratien اسپرم مي گردد .
نحوه مصرف
روزانه يک قرص از روز اول پريود ماهيانه به مدت 21 روز تجويز شود دارو را هر روز بايد در موعد مقرر مصرف نمود .
بهتر است دارو را شبها و قبل از خواب مصرف کرد .
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان مهارکننده هاي ACE ، آنتاگونيست هاي آلدوسترون ممکن است باعث بروز هيپرکالمي گردد .
عوارض جانبي
ضعف ، خونريزي مغزي ، ترمبوز مغزي ، افسردگي ، سرگيجه ، سردرد ، عصبي شدن .
تركيبات
Drospirenone 3mg and ethinyl estradiol 0.03mg
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- از تجويز دارو در سنين قبل از قاعدگي اجتناب نماييد.

2- به بيمار گوشزد کنيد اين دارو فقط جهت پيشگيري از بارداري به کار رود و تاثيري در جلوگيري از بيماري هاي

مقاربتي و HIV ندارد .

3- بيمار را از خطرات مصرف سيگار در خلال تجويز اين دارو آگاه نماييد .

4- از بيمار بخواهيد دارو را هر روز در ساعات معين مصرف نمايد .

5- بيمار را به انجام معاينات ساليانه ژنيکولوژيک تشويق نموده و نحوه معاينه پستان را به وي آموزش دهيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی