يکشنبه 26 آبان 1398    |    Saturday, November 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
داکسي سيکلين (Doxycycline)
نام های تجاری
Vibramycin , Doryx
اشکال دارویی
    100mg : کپسول
    100mg : قرص
    5mg/ml 60ML : سوسپانسيون
دسته بندی
دسته بندی دارویی : تتراسيکلين
کاربرد دارو
عفونت حاد گرنوکوکي ، سفليس مرحله اول و دوم ، عفونت هاي کلاميديايي دستگاه تناسلي – ادراري ، اندومتريت ، سالپنژيت ،
پارامتريت ، پريتونيت ، اسهال مسافرتي .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
خودداري شود .
مكانيزم اثر دارو
اين دارو با اتصال به ريبوزوم و مهار سنتز پروتئين اثر باکتريو استاتيک اعمال مي کند جذب خوب از GI ، نيمه عمر : حدود 24-12 ساعت ، دفع : از ادرار و مدفوع .
نحوه مصرف
بزرگسالان : روز اول 100mg هر 12 ساعت و به دنبال آن 100mg در روز به شکل تک دوز يا منقسم در 2 دوز. اگر عفونت شديد باشد 100mg هر 12 ساعت ، کودکان : بزرگتر از 8 سال : 4.4mg/kg منقسم در 2 دوز ، در روز اول و دوز نگهدارنده 2.2mg/kg در روز تک دوز يا منقسم در 2 دوز ، اگر عفونت شديد باشد دوز نگهدارنده 4.4mg/kg در روز منقسم در 2 دوز خواهد بود . در عفونت حاد گرنوکوکي : 200mg درجا و سپس 100mg در موقع خواب در روز اول و 100mg دوبار در روز ، در 3 روز بعد مصرف شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
سولفات مس باعث کاهش جذب تتراسايکلين مي شود .
عوارض جانبي
احتمال تغيير رنگ دندان ، احتمال تشديد نارسايي کليه ، از بين رفتن حس بويايي و مشکلات بويايي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کپسول يا قرص داکسي سايکلين مي تواند موجب بروز ازوفاژيت گردد ، شروع ناگهاني بلع دردناک به پزشک گزارش شود. براي کاهش احتمال بروز ازوفاژيت بيمار دارو را با يک ليوان پرآب مصرف نمايد و حداقل 90 دقيقه پس از مصرف دارو دراز نکشد .
2- بروز اسهال در بيمار مصرف کننده داکسي سايکلين مهم است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی