دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دوگسوروبيسين (Doxorubicin Hcl)
نام های تجاری
Adriamycin
اشکال دارویی
    2mg/ml 5ML, 10mg/5ml, 50mg/25 ml : آمپول
    50mg, 10mg, 20mg : ويال
فرمول شیمیایی
C27 H29 N O11 , HCl = 580.0 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آنتراسیکلین
کاربرد دارو
AML , ALL ، تومورويلمز ، نوروبلاستوم ، سارکوم بافت نرم و استخوان ، سرطان پستان ، سرطان تخمدان ، سرطان مثانه ، سرطان تيروئيد ، لنفوم هوچکين و غير هوچکين ، کارسينوم برونکوژنيک ، سرطان معده .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
ممنوع است .
مكانيزم اثر دارو
به وسيله تشکيل کمپلکس پايدار با DNA ، و تداخل با سنتز اسيد هاي نوکلئيک اثرات خود را اعمال مي کند. همچنين داراي اثراتي روي غشاهاي سلولي و داراي اثرات تضعيف کنندگي سيستم ايمني مي باشد . دفع : بيشتر از راه صفرا و کمي از راه ادرار ، دفع سه فازي . نيمه عمر متوسط 12 دقيقه ، 3/3 ساعت حدود 30 ساعت .
موارد منع مصرف
مبتلايان به سرکوب مغز استخوان ، اختلال عملکرد قلبي ، فردي که به تازگي يک دوره کامل درمان با دوکسوروبيسين يا دانوروبيسين دريافت کرده .
نحوه مصرف
60-75mg / m^2 به شکل تک دوز IV در فواصل 21 روزه تجويز مي شود يا 30mg/m^2 هر 4 هفته در 2 روز پياپي تجويز مي شود يا 20mg/m^2 يکبار در هفته که شايد به ميزان بروز CHF کمتري همراه باشد. اگر بيلي روبين سرم بين 2/1 و 3mg/dl باشد ، نصف دوز طبيعي و در صورتي که اين ميزان بيش از 3mg/dl باشد يک چهارم دوز طبيعي تجويز مي شود.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
باربيتورات ها باعث افزايش متابوليسم کبدي و در نتيجه کاهش اثرات درماني اين دارو مي شوند .
عوارض جانبي
ريزش مو ، کاهش WBC ، کاهش تعداد پلاکت ، کم خوني ، احتمال سپتي سمي ، عوارض سمي بر قلب .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پيش از آغاز درمان با اين دارو و نيز در حين درمان به صورت دوره اي بايد عملکرد کبدي ، کليوي ، هماتولوژيک و قلبي بيمار بررسي شود .
2- بررسي فشار خون ، نبض ، درجه حرارت ، وزن و ميزان مايعات دريافت شده و حجم ادرار به صورت دوره اي و بررسي روزانه دهان از لحاظ بروز استوماتيت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی