دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دوگزاپرام (Doxapram Hcl)
نام های تجاری
Dopram
اشکال دارویی
    20mg/ml 5ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C24 H30 N2 O2 HCl , H2O = 433.0 g/mol
کاربرد دارو
1)تحريک دستگاه تنفسي بعد از بيهوشي ،
2) دپرسيون دستگاه عصبي مرکزي ناشي از داروها ،
3)بيماري انسدادي مزمن ريوي (CopD ) .
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
اثر تحريک دستگاه تنفس ، افزايش تعداد تنفس به وسيله تحريک مرکز تنفس در بصل النخاع و تحريک گيرنده هاي شيميايي
شريان کاروتيد و قوس آئورت ، نيمه عمر : 4-4/2 ساعت .
موارد منع مصرف
ضربه به سر ، صرع و ساير بيماري ها همراه با تشنج .
نحوه مصرف
1)تحريک دستگاه تنفسي...: بزرگسالان : 0.5-1mg/kg
2) دپرسيون دستگاه عصبي مرکزي...: حداکثر تا 12mg/kg از راه تزريق وريدي ،
3)بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي : بزرگسالان : 1-2mg/min از راه انفوزيون وريدي ، حداکثر دوزاژ ، 3mg/min حداکثر تا 2 ساعت.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
اثرات انقباض دارو روي عروق به دنبال مصرف همزمان با آمين هاي مقلد سمپاتيک يا مهار کننده هاي مونو آمين اکسيداز
افزايش مي يابد .
عوارض جانبي
تشنج ، سردرد ، سرگيجه ، اتساع مردمک ، علامت بابينيسکي دو طرفه ، بر افروختگي ، تعريق .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار بياموزيد در صورت تشديد يا بدتر شدن کوتاهي تنفس به پرستار اطلاع دهد.

2- اين دارو را نبايد در نوزادان بکار برد .

3- پيش از شروع درمان بايد راه هوايي و اکسيژناسيون مناسب را برقرار نمود .

4- در صورت بروز هيپوتانسيون و يا ديس پنه ، ناگهاني مصرف دارو را قطع نماييد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی