چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
درزولاميد (Dorzolamide Hcl)
نام های تجاری
Trusopt
اشکال دارویی
    2 % : قطره چشمي
فرمول شیمیایی
C10 H16 N2 O4 S3 , HCl = 360/9
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده کربونيک انهيداز
کاربرد دارو
کاهش IOP در درمان گلوکوم زاويه باز يا هيپرتانسيون چشمي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
طبق دستور و نظر پزشک معالج .
مكانيزم اثر دارو
اين دارو با مهار آنزيم کربنيک انهيداز در چشم موجب کاهش ترشح مايع زلاليه و کاهش فشار داخل چشمي مي شود. داراي
جذب سيستميک و دفع از ادرار .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط ، نارسايي شديد کليوي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1 قطره ، 3 بار در روز در چشم مبتلا ، کودکان : کارايي و بي خطر بودن دارو ثابت نشده است .
تداخل مصرف با ساير داروها
مهار کننده هاي خوراکي کربنيک انهيداز ممکن است اختلالات الکتروليتي و تداخلاتي را سبب شوند .
عوارض جانبي
سوزش و ناراحتي چشم ، احساس مزه تلخ ، کراتيت نقطه اي سطحي ، واکنش هاي حساسيتي چشمي تاري ديد .
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
تجويز متخصص چشم
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بنزالکونيوم کلرايد موجود در شکل دارويي توسط لنز تماسي نرم جذب مي شود .
2- وضعيت خوني و کبدي بيمار را هر چند مدت يکبار کنترل کنيد .
3- در صورت ايجاد و عوارض سيستميک و عوارض چشمي مثل کنژيکتيويت و حساسيت پلکها دارو را قطع کنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی