شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دوپامين (Dopamine Hcl)
نام های تجاری
Dopastat , Intropin
اشکال دارویی
    40mg/ml 5ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C8 H11 NO2 , HCl = 189/6
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سمپاتوميمتيک
کاربرد دارو
محرک قلبي و وازوپرسوردر درمان هيپوتانسيون و شوک کارديوژنيک و سپتيک ، نارسايي قلبي حاد به دنبال MI ، جراحي قلب باز و نارسايي کليه .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اين دارو در دوزهاي پايين 0.5-3mcg/kg/min غالباً بر گيرنده هاي دوپامينرژيک اثر کرده موجب گشاد شدن عروق کليوي ، کرونري ، مزانتريک و شبکه عروقي داخل مغزي مي شود ، شروع اثر طي 5 دقيقه ، مدت اثر : کمتر از 10 دقيقه ، نيمه عمر حدود 2 دقيقه . دفع از ادرار.
موارد منع مصرف
مبتلايان به تاکي آريتمي درمان نشده ، ضد کروموسيتوما ، فيبريلاسيون بطني .
نحوه مصرف
نوزادان ، کودکان ، بزرگسالان : برحسب نياز بيمار دوزاژ آن 0.5mcg/kg/min تا حداکثر 50mcg/kg/min قابل تنظيم است با افزايش دوز از ميزان آثار دوپامينرژيک کم شده و بر اثرات وازوپرسوري و اينوتروپي آن افزوده مي شود. افزايش دوز دارو تدريجي و با مقادير 5-10mcg/kg/min و تحت کنترل فشار خون ، برون ده قلبي و برون ده ادراري بيمار انجام شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
داروهاي بتا يا آلفا بلاکر ، ممکن است اثر دوپامين را خنثي کند .
عوارض جانبي
افت فشار خون ، انقباضات نابجاي قلب ، تهوع ، استفراغ ، درد آنژيني ، تاکي کاردي ، تپش قلب ، درد هنگام تنفس ، سردرد ، آريتمي ، برادي کاردي ، آنافيلاکسي و حمله آسمي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- طي دوره انفوزيون ECG فشار خون مويرگ هاي ريوي ، سرعت ضربان قلب ، حجم ادرار ، رنگ و دماي انگشتان دست و پا را تحت نظر داشته باشيد .
2- پس از قطع مصرف دارو مراقب باشيد ممکن است فشار خون بيمار به صورت ناگهاني افت نمايد .
3- در صورتيکه حجم مايعات بدن بيمار کاهش يافته قبل از تزريق دوپامين ، مايعات کافي به بيمار برسانيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی