سه شنبه 3 مرداد 1396    |    Tuesday, July 25, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دوبوتامين (Dobutamine Hcl)