دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دي پريدامول (Dipyridamole)
نام های تجاری
Persantine
اشکال دارویی
    5mg/ml 2ML : آمپول
    25mg, 75mg : قرص
کاربرد دارو
داروي کمکي در پروفيلاکسي ترومبو آمبوليسم ناشي از دريچه هاي مصنوعي قلب.
تصوير برداري تشخيصي بيماري عروق کرونر ( تست دي پريدامول ) در افرادي که قادر به انجام آزمون ورزش نيستند.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
طي اين دوره بايستي با احتياط مصرف شود.
شرايط نگهداري
15-30 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
1) احتمال افزايش خونريزي در صورت مصرف همزمان با هپار ين.
2) تئوفيلين مي تواند مانع از اتساع عروق ناشي از دي پريدامول وريدي شود.
عوارض جانبي
سر درد ، سرگيجه ، تهوع .
ساير عوارض : ضعف ، گر گرفتگي ، هيپوتانسيون ، درد قفسه سينه ، ECG غير طبيعي ، تغيير فشار خون ، هيپرتانسيون ( در تزريق IV ) ، استفراغ ، اسهال ، ناراحتي شکمي ، بثورات پوستي ، تحريک و خارش .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی