دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديپي وفرين (Dipivefrin Hcl)