يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديفنوکسيلات (Diphenoxilate)