شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديلتيازم (Diltiazem Hcl)
نام های تجاری
Dilzem , Cardiazem
اشکال دارویی
    60mg, 120mg : قرص
    100mg : ويال
    120mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C22 H26 N2 O4 S = 414.519 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کلسيم بلوکر
کاربرد دارو
1. کنترل هيپرتانسيون، آنژين متغير و پرينزمتال يا آنژين صدري مزمن.
2. فيبريلاسيون يا فلوتر دهليزي، تاکيکاردي فوق بطني حمله اي.
مصرف در حاملگی
D
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو ، هيپرتانسيون شديد ، بلوک دهليزي بطني درجه 2 يا 3 .
شرايط نگهداري
دماي محيط
عوارض جانبي
سر درد ، خواب آلودگي ، کنفوزيون ، براديکاردي ، اسهال ، استفراغ ، هيپوتانسيون ، ادم ، پلي اوري .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی