چهارشنبه 4 مرداد 1396    |    Wednesday, July 26, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديلوکسانيد فروات (Diloxanide furoate)