چهارشنبه 29 خرداد 1398    |    Wednesday, June 19, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات (Dihydroergotoxin mesylate)