سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديکلوفناک سديم (Diclofenac sodium)
نام های تجاری
Alfen-xl , Diclen , Dicloramin , Voltaren
اشکال دارویی
  25mg, 100mg, 50mg : قرص
  25mg/ml 3ML : آمپول
  1 % : ژل موضعي
  100mg, 50mg : شياف مقعدي
  0.1 % : قطره چشمي
  100mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C14 H10 Cl2 N2 Na O2 = 318.1
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ضد التهاب غير استروئيدي
کاربرد دارو
1. استئوآرتريت
2. آرتريت روماتوئيد
3. اسپونديليت انکيلوزان
4. کوليک کليوي
5. ضد درد و ديسمنوره اوليه
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
به مقدار ناچيز در شير مادر ترشح مي شود، با اين حال بايد منافع دارو و مضرات آن سنجيده شود.
مكانيزم اثر دارو
مهار سنتز پروستاگلاندين ها
تداخل مصرف با ساير داروها
موجب کاهش اثرات درماني آسپرين مي شود.
باعث افزايش تاثير داروهاي ضد انعقادي خوراکي مي شود.
مصرف اين دارو باعث افزايش سطح خوني ليتيوم و در نتيجه افزايش احتمال مسموميت دارويي مي گردد.
خطر مسموميت با متوترکسات بدنبال مصرف همزمان با اين دارو افزايش مي يابد.
احتمال مسموميت ناشي از مصرف وراپاميل در دوره درمان با ديکلوفناک تشديد مي شود.
مصرف همزمان پروبنسيد خطر مسموميت ناشي از اين دارو را افزايش مي دهد.
اين دارو اثرات درماني داروهاي ضد فشارخون، انسولين و داروهاي پائين آورنده قند خون خوراکي را کاهش مي دهد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. به بيمار گوش زد نماييد در طول دوره مصرف اين دارو از خوردن آسپرين خودداري نمايد.
2. مصرف اين دارو باعث خواب آلودگي و سرگيجه مي گردد، لذا بيمار بايد از مصرف اين دارو قبل از رانندگي و انجام کارهاي دقيق اجتناب نمايد.
3. دارو بايستي با يک ليوان پر از آب مصرف شده و 15-30 دقيقه پس از بلع دارو از دراز کشيدن خودداري شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی