سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديازپام (Diazepam)
نام های تجاری
Valium
اشکال دارویی
  5mg, 10mg : پماد مقعدي
  10mg, 2mg, 5mg : قرص
  5mg/ml 2ML : آمپول
  5mg, 10mg : شياف مقعدي
  2mg/5ml, 2mg/5ml 120ML : شربت
  10mg, 5mg : انما
فرمول شیمیایی
C16 H13 Cl N62 O = 284.7 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بنزوديازپين
کاربرد دارو
1. اضطراب ، سندرم قطع مصرف حاد الکل ، شل کننده عضلات اسکلتي ، آرامبخش و خواب آور .
2. صرع مداوم.
3. پيشگيري از تشنج ناشي از تب.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط ، گلوکوم ، شوک ، کوما ، مسموميت حاد با الکل ، نوزادان .
عوارض جانبي
دپرسيون ، خواب آلودگي ، راش ، سنکوپ ، هيپوتانسيون گذرا ، تپش قلب ، بي اشتهايي ، دپرسيون تنفسي ، درد و فلبيت در محل تزريق ، ديس ريتمي در تزريق وريدي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی