سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دکستروز (Dextrose)
اشکال دارویی
    - : بالک
    10% 1000ml, 10% 500ml, 5% 1000ml, 5% 500ml, 50% 500ml, 10% 1000ml (Bag), 10% 500ml (Bag), 5% 1000ml (Bag), 5% 500ml (Bag), 5% 250ml : سرم
    20% 50ml, 50% 50ml, 20% 10ml : ويال
فرمول شیمیایی
C6 H12 O6 = 180
کاربرد دارو
1) کمبود کربوهيدرات ها ،
2) اسيدوز و مسموميت هاي دارويي،
3) به همراه الکتروليت ها در اختلالات شديد تغذيه اي کودکان و بخصوص در اسهال و استفراغ تجويز مي شود.
4) جهت اصلاح حجم خون و جلوگيري از کمبود آب بدن در شوک و خونريزي هاي بعد از اعمال جراحي .
5) محلول هاي هيپرتونيک دکستروز بطور تزريقي در ادم مغزي، شوک ، کلاپس گردش خون و شوک هاي ناشي از هيپوگليسمي تجويز مي شود.
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
در کوماي ديابتيک بيماران مبتلا به اختلال جذب گلوکز- گالاکتوز.
در بيماران مبتلا به بيماري قند و نارسايي کليوي با احتياط مصرف شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی