سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دکسترومتورفان (Dextromethorphan Hbr)
اشکال دارویی
    15mg : کپسول
    15mg/5ml 60ML : شربت
    4mg/ml : قطره خوراکي
    15mg : قرص
فرمول شیمیایی
C18 H25 NO HBr , H2O = 370/3
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی